Sut gallwn ni eich helpu chi?

Adolygydd Cwynion Annibynnol

Margaret Doyle yw'r Adolygydd Cwynion Annibynnol gyda chyfrifoldeb am adolygu cwynion am y ffordd y mae Gwasanaeth yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd yn ymdrin ag achosion. Nid adolygu penderfyniadau’r Ombwdsmon yw ei rôl ond yn hytrach sicrhau y cydymffurfiwyd â pholisïau a gweithdrefnau NHOS lle ceir cwyn am wasanaeth NHOS sydd wedi dihysbyddu’r weithdrefn gwyno fewnol.

Mae'n gwbl annibynnol o'r NHOS ac yn adrodd yn uniongyrchol i Fwrdd y NHOS.

Ar hyn o bryd mae’n Gymrawd Ymchwil Gwadd yn Sefydliad Cyfiawnder Gweinyddol y DU, Prifysgol Essex ac yn gynghorydd ar ddatrys anghydfodau amgen (ADR) ac yn gyfryngwr annibynnol.

Dim ond os ydych wedi dihysbyddu proses Gwyno Gwasanaeth yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd a bod eich cwyn yn ymwneud â sut yr ymdriniwyd â'ch cwyn y gallwch ddefnyddio'r ACA. Ni allwch gwyno i'r ACA os ydych yn syml yn anhapus gyda'r penderfyniad a wnaed.

Janey Milligan - Independent Complaints Reviewer

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni:

E: customer.services@nhos.org.uk

Ffôn: 03308084286  9.00am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

P: Adain y Gorllewin, Llawr Cyntaf, Adeilad Maylands, 200 Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 7TG

NHOS Contact us