Sut gallwn ni eich helpu chi?

Bwrdd Ansawdd Tai Newydd

Nod y Bwrdd Ansawdd Cartrefi Newydd yw codi safonau yn y diwydiant adeiladu tai newydd. Mae’r Bwrdd wedi comisiynu Gwasanaeth yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd i ddarparu gwasanaeth yr Ombwdsmon i gwsmeriaid.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Bwrdd Ansawdd Cartrefi Newydd drwy ymweld â'u gwefan yn www.nhqb.org.uk.

Newhomesboard