Sut gallwn ni eich helpu chi?

Gyrfaoedd

Diddordeb mewn datrys anghydfodau? Byddem wrth ein bodd yn eich cael chi!

Mae Gwasanaeth yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd yn bodoli i helpu cwsmeriaid ddatrys problemau gyda'u cartrefi newydd nad yw'r Datblygwr Cofrestredig wedi gallu eu datrys neu y mae’n amharod i'w datrys.

Mae cylch gwaith Gwasanaeth yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd yn cwmpasu'r holl gyfnod o neilltuo a gwerthu eiddo hyd at y materion ar ôl prynu, a rheoli cwynion ar gyfer materion yn ystod dwy flynedd gyntaf pryniant Cartref Newydd.

Os hoffech weithio i ni, edrychwch ar y swyddi gwag sydd gennym isod.

Picture 42 Careers

Os hoffech weithio i ni, edrychwch ar ein swyddi gwag isod:

TEITL SWYDD
DISGRIFIAD SWYDD
GWEITHRED

Nid oes unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd. Gwiriwch yn ôl dro arall.