Sut gallwn ni eich helpu chi?

Cwyno am Wasanaeth yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd ei hun

Mae'r gwasanaeth a ddarparwn i'n cwsmeriaid yn bwysig i ni ac rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod y gwasanaeth a gewch gan Wasanaeth yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd o safon uchel.

Fodd bynnag, hoffem glywed gennych os nad ydych yn hapus â'r ffordd yr ydym wedi ymdrin â chwyn, neu os ydych yn anfodlon â'r gwasanaeth a ddarparwyd gennym.

07

Beth i'w wneud os ydych yn anhapus â phenderfyniad yr Ombwdsmon?

Ni ellir apelio yn erbyn Penderfyniad yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd ynghylch cwynion cwsmeriaid yn erbyn datblygwyr cofrestredig gan fod y Penderfyniad yn derfynol.

Nid oes rhaid i gwsmeriaid dderbyn penderfyniad yr Ombwdsmon a gallant geisio iawn drwy ffyrdd eraill [er enghraifft drwy'r Llysoedd].

Not Happy

Beth i'w wneud os ydych yn anhapus â'n gwasanaeth?

Yng Ngwasanaeth yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth rhagorol i chi.

Os ydych yn anhapus gyda'r gwasanaeth a gawsoch gennym, dywedwch wrthym cyn gynted â phosibl a byddwn yn ceisio ei ddatrys yn y fan a’r lle. Ffoniwch ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid ar 03308084286 a fydd yn ceisio datrys eich problem, neu a fydd yn ei gyfeirio at ein Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ymroddedig.

Os ydych yn dal yn anfodlon ac yn dymuno mynd â'r mater ymhellach, mae gennym broses gwyno y gallwch ei dilyn. Mae'r ddogfen hon yn dweud mwy wrthych am sut mae ein proses gwyno am wasanaethau yn gweithio a sut y gallwch gwyno. Cliciwch yma i weld y ddogfen.

Os ydych wedi dihysbyddu'r broses gwyno fewnol yng Ngwasanaeth yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd, efallai y gallwch gyfeirio eich cwyn at yr Adolygydd Cwynion Annibynnol.

06