Sut gallwn ni eich helpu chi?

Gwasanaeth yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd

Yn rhoi’r modd i ddefnyddwyr gael iawn effeithiol mewn perthynas â chwynion am Gartrefi Newydd

Sut mae'r Ombwdsmon Cartrefi Newydd yn gweithio

Mae'n hawdd gwneud cwyn am Ddatblygwr Cofrestredig gyda'r Gwasanaeth Ombwdsmon Cartrefi Newydd

1

Cyflwyno cwyn

2

Uwchlwytho tystiolaeth

3

Anfon y gŵyn at y Datblygwr Cofrestredig i ymateb iddi

4

Yr Ombwdsmon yn ystyried tystiolaeth ac yn gwneud ymholiadau pellach

5

Yr Ombwdsmon yn cyhoeddi Penderfyniad Drafft:

6

Yr Ombwdsmon yn adolygu sylwadau ac yn cyhoeddi penderfyniad terfynol

01
1 Cyflwyno cwyn

Gwneud cwyn i'r Ombwdsmon Cartrefi Newydd.

02
2 Uwchlwytho tystiolaeth

Uwchlwytho unrhyw dystiolaeth i gefnogi’ch cwyn.

03
3 Anfon y gŵyn at y Datblygwr Cofrestredig i ymateb iddi

Mae'r Datblygwr Cofrestredig yn gweld eich tystiolaeth ac yn uwchlwytho ei ymateb i'ch cwyn. 

04
4 Yr Ombwdsmon yn ystyried tystiolaeth ac yn gwneud ymholiadau pellach

Mae'r Ombwdsmon yn adolygu'r dystiolaeth, yn gwneud ymholiadau pellach ac yn ystyried eu Penderfyniad Drafft.

05
5 Yr Ombwdsmon yn cyhoeddi Penderfyniad Drafft:

Rhoddir y Penderfyniad Drafft i'r Cwsmer a'r Datblygwr Cofrestredig i'w adolygu.

06
6 Yr Ombwdsmon yn adolygu sylwadau ac yn cyhoeddi penderfyniad terfynol

Mae'r Ombwdsmon yn adolygu unrhyw sylwadau terfynol ac yn cyhoeddi Penderfyniad Terfynol.

Beth i'w wneud os na all y Gwasanaeth Ombwdsmon Cartrefi Newydd ymchwilio i'ch cwyn

Os oes gennych gŵyn am ddatblygwr/adeiladwr tai mewn perthynas â'ch cartref newydd, efallai na fydd yr Ombwsmod yn gallu eich helpu.

Unable To Deal
Darllenwch Mwy i ddarganfod pam, a beth allwch chi ei wneud.

Darllen mwy

Newyddion a Barn

Diwrnod ym mywyd Ombwdsmon

Dysgu mwy
Sut i ddefnyddio'r porth tystiolaeth ar-lein

Dysgu mwy
Adroddiad blynyddol Gwasanaeth yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd

Dysgu mwy
Adroddiad chwarterol yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd Ebrill 2022 - Mehefin 2022

Dysgu mwy
Ombwdsmon Tai Newydd Adroddiad Blynyddol yr Adolygydd Cwynion Annibynnol 2022-23

Dysgu mwy
Gweminar - Sut i ymateb i gŵyn Cartrefi Newydd?

Dysgu mwy
Gweithdy - Yr hyn y mae'r Ombwdsmon Cartrefi Newydd yn chwilio amdano mewn ymatebion i gwynion.

Dysgu mwy
Gweld y cyfan