Sut gallwn ni eich helpu chi?

Hyfforddiant

< Yn ol

Gweithdy - Yr hyn y mae'r Ombwdsmon Cartrefi Newydd yn chwilio amdano mewn ymatebion i gwynion.

Yn y gweithdy dwy awr hwn bydd yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd yn siarad am yr hyn y mae'n disgwyl i Ddatblygwyr Cofrestredig ei ddarparu wrth ymateb i gŵyn a godwyd gyda Gwasanaeth yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd.

Bydd dyddiadau a lleoliadau yn cael eu postio yn fuan.

Picture 30 Training
< Nôl i Hyfforddiant

Darllen Nesaf