Sut gallwn ni eich helpu chi?

Defnyddwyr

Canllaw cam wrth gam o ran gwneud cwyn

 

**Mae hwn yn wasanaeth newydd. Pan fydd datblygwyr wedi cwblhau eu cofrestriad, bydd eu manylion yn ymddangos ar y wefan hon a gall defnyddwyr ddechrau'r broses gwyno. Gwiriwch yn ôl yn rheolaidd nes bod manylion eich datblygwr yn ymddangos.**

 

Step 04

Mae'r Ombwdsmon yn ymdrin ag ystod eang o gwynion, felly ni allwn bob amser roi amcangyfrif o ba mor hir y gall ei gymryd i'w ddatrys.

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi ac yn eich diweddaru ar adegau allweddol yn y broses.

Os hoffech gael yr wybodaeth ddiweddaraf am eich achos, anfonwch e-bost atom ar customer.services@nhos.org.uk gan nodi eich cyfeirnod cwyn.